Realizowane Projekty

sprawdź czym się aktualnie zajmujemy

Realizowane projekty

Aktualnie zajmujemy się:

WIĘCEJ
WIĘCEJ
WIĘCEJ
WIĘCEJ
WIĘCEJ
WIĘCEJ

Zrealizowane projekty

Rewitalizacja Zabłocia

Fundacja KGM Progress podjęła działania w zakresie rewitalizacji Zabłocia, mające na celu zapewnienie tej przemysłowej dzielnicy zdolności do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta Krakowa. Rewitalizacja skupiła się głównie na aktywizacji procesów przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych mającym na celu wyprowadzenie obszaru zurbanizowanego ze stanu kryzysowego oraz uruchomienie działań prowadzących do jego rozwoju. Celem rewitalizacji było przywrócenie potencjału rozwojowego i poprawa jakości życia mieszkańców.
Zgodnie z projektem polityka społeczna ukierunkowana została na politykę zatrudnienia (przeciwdziałania bezrobociu), politykę prewencji wobec zjawisk patologii społecznej, a także politykę edukacyjno – kulturalną oraz opiekę społeczną. Działania te miały na celu zaadaptowanie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Zabłocia na lokale usługowe, biura oraz pomieszczenia przeznaczone na działalność szkół wyższych. W sferze ekonomicznej zaplanowano budowę Krakowskiego Ośrodka Wystaw i Targów – centrum targowo – wystawienniczego, z zapleczem konferencyjnym na terenach Chemobudowy. W projekcie znalazł się również plan budowy nowych mieszkań w zespole luksusowego budownictwa apartamentowego przy bulwarach Wisły.
W celu realizacji projektu w grudniu 2008 roku utworzona została Rada Zabłocia – grupująca inwestorów a także przedstawicieli szkół – Krakowskiej Szkoły Wyższej i Krakowskich Szkół Artystycznych. Prace Rady Zabłocia koordynowała Fundacja KGM Progress.
Dzięki licznym akcjom organizowanym na rzecz rozwoju dzielnicy przeprowadzono w dużej mierze siłami społecznymi mentalną rewitalizację terenu. Dzisiaj Zabłocie skupia wiele środowisk twórczych w tym organizacji pozarządowych, które właśnie tu zamierzają się rozwijać.

Trendy Kultury

Wysokonakładowy, ogólnopolski magazyn o kulturze, stanowiący rozwinięcie czasopisma „Trendy” dystrybuowany w nowoczesnych centrach dystrybucji takich jak: księgarnie artystyczne przy centrach sztuki oraz w miejscach spotkań „nowych mieszczan”, w wybranych klubokawiarniach i concept storach z ambicjami kulturalnymi. Magazyn zawierał pogłębione teksty na temat najważniejszych wydarzeń kulturalnych, opowiadania młodych twórców, grafiki, zapowiedzi książkowe. Działy: rekomendacje kulturalne, sylwetka (rozmowy z ludźmi kultury), reportaż miejski, kultura (recenzje, zbliżenia), czytelnia (opowiadania, powieść w odcinkach), sztuka życia (design, moda, kulinaria, podróże, „digital natives”) Tytuł dzięki doświadczonemu zespołowi redakcyjnemu, znanym i lubianym autorom tekstów stanowił atrakcyjną pozycję na rynku wydawniczym. Dzięki nowoczesnej i atrakcyjnej formie wydawniczej oraz wysokiemu nakładowi i wyjątkowej formie dystrybucji Trendy Kultury stał się skutecznym narzędziem w przełamywaniu społecznych, geograficznych i ekonomicznych barier w dostępie do dóbr kultury.

Dwumiesięcznik „Trendy – Moda i Styl Życia”

Dwumiesięcznik o kulturze miejskiej wydawany w formie tradycyjnej oraz na tablety. Niebanalna moda i design, inspirująca fotografia i film, dobra kuchnia i wina, świetne samochody i hi-tech. Najciekawsze wydarzenia kulturalne, testy samochodów, restauracje, perfumy, kosmetyki… dziennikarze zrecenzowali najlepsze filmy, książki i wystawy.
„Trendy – Moda i Styl Życia” to propozycja dla czytelnika wykształconego, lubiącego orientować się w życiu miasta.
Początkowo Trendy stanowiły lifestylowy magazyn dla mieszkańców Krakowa i małopolski. W 2012 roku zapadła decyzja o rozszerzeniu dystrybucji o Warszawę.

„Zdrowa woda – prosto z kranu”

Kampania „Zdrowa woda – prosto z kranu” ma na celu informowanie i zwiększanie świadomości mieszkańców Krakowa odnośnie zalet konsumpcji wody z kranu. Docieramy do rodzin, osób młodych, aktywnych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są poszanowaniem środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. W ramach naszej kampanii chcemy zwiększyć świadomość konsumentów odnośnie skutków spożywania wody opakowanej w plastikowego pojemniki. Każda osoba powinna pić dużo wody i w ten sposób wzmacniać swój organizm, ale naszym celem jest pokazanie, że nie musi jednocześnie zatruwać środowiska. Prostym rozwiązaniem dla każdego jest wybór wody z kranu – wody zdrowej, ogólnodostępnej i niewymagającej produkcji oraz składowania pojemników plastikowych.

Smaki Małopolski

Projekt realizowany na łamach ogólnopolskiego portalu stylemiasta.pl oraz magazynu „Trendy – Moda i Styl życia” promujący produkty regionalne. Dodatek Smaki Małopolski zawierał wywiady z przedstawicielami władz zaangażowanych w promocję regionalnych wyrobów i kuchni, rozmowy z producentami, sesje zdjęciowe produktów i przepisów. Dla młodszego pokolenia przygotowane zostało wydanie na tablety i smartfony.