„Kraków rozwija się jak nigdy dotąd. To ważne, aby projekty realizowane były w sposób spójny, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, przyjazny dla środowiska oraz dobrze zorganizowany z przestrzenią publiczną i architekturą” – mówiła Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, Elżbieta Koterba, podczas rozdania nagród w konkursie „Perła Krakowa – Miasto dla obywateli” zorganizowanym przez Krakowską Grupę Multimedialną KGM.

Deweloperzy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządu spotkali się 9 czerwca w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK na uroczystej gali wręczenia nagród „Perła Krakowa” dla inwestycji najbardziej zorientowanych na dobro mieszkańców. Wśród gości byli m.in. Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Elżbieta Koterba, członkowie komisji oceniającej – Jarosław Knap (Prezes Zarządu Krakowskiej Grupy Multimedialnej KGM i redaktor naczelny miesięcznika Małopolski Przegląd Nieruchomości), Piotr Krochmal (Prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości), Jakub Jan Surówka (architekt, współzałożyciel firmy Suma Architektów) i Sławomir Mokrzycki (dziennikarz i publicysta) oraz członkowie Zarządu Głównego SBDiM na czele z Prezesem Markiem Bolkiem.

Rozdanie nagród poprzedził panel dyskusyjny o tematyce „Miasto dla obywateli – urbanistyczna przyszłość Krakowa”. Uczestnicy zastanawiali się m.in. nad tym, co może stać się punktem zapalnym w ekologicznym rozwoju miasta. Niektórzy stawiali na zagospodarowanie terenów zielonych – np. Bagrów czy Zakrzówka, inni na drobniejsze, systematycznie realizowane projekty.

„Nagroda w każdej z kategorii stanowi ważny miernik jakości inwestycji, natomiast sam konkurs to istotny sygnał dla deweloperów, że ich starania na rzecz rozwoju miasta są dostrzegane i doceniane” – mówiła prowadząca galę Dominika Łukawska.

W kategorii „Komfort życia – udogodnienia dla mieszkańców” doceniono Spółdzielnię Mieszkaniową Śnieżka za staranne i przyjazne zagospodarowanie osiedla Złocieniowa 38, 38A i 38B z myślą o mieszkańców, stworzenie tam stref aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych oraz za szczegółowe rozplanowanie zieleni.

W kategorii „Smart City – innowacje i technologie” kapituła uznała, że w Krakowie nie są jeszcze w pełni realizowane idee Smart City i nie przyznano nagrody, wierząc jednak, że w kolejnych latach laureat w tej kategorii również zostanie wyłoniony.

Doskonałe wpisanie nowoczesnej bryły budynku w kontekst urbanistyczny Zabłocia, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań jak np. kino letnie na dachu budynku Zabłocie Concept House (Grupa Arkada) zostało nagrodzone w kategorii „Współczesna architektura – harmonia z otoczeniem”.

W kategorii „Ekologia – czyste powietrze i rozwiązania obniżające smog” zwyciężyła inwestycja Osiedle Ozon dewelopera Megapolis, dzięki wprowadzeniu gatunków roślin o naturalnej skłonności do wyłapywania pyłów i zanieczyszczeń oraz zaprojektowaniu przestrzeni wspólnych służących do tworzenia i podtrzymywania relacji sąsiedzkich.

W kategorii „Zielony Kraków – park dla mieszkańców, otwarcie na zieleń i jakość nasadzeń” oraz nagrodę GRAND PRIX i tytuł Mieszkaniowej Perły Krakowa 2017 trafił do dewelopera Lokum Deweloper za inwestycję Lokum Siesta, dzięki otwarciu inwestycji na zieleń miejską i rozwiązania architektoniczne pozwalające mieszkańcom na korzystanie z uroków rzeki Wilgi.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:
www.perlakrakowa.pl